تحلیلی از حقوق جزا با رویکرد اقتصادی
40 بازدید
محل نشر: حوزه و دانشگاه » پاییز 1382 - شماره 36 »(36 صفحه - از 138 تا 173)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی