بررسی نظام مشارکت در روابط کار
54 بازدید
محل نشر: پژوهشهای اقتصادی » زمستان 1384 - شماره 18 »(20 صفحه - از 123 تا 142)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی