عدالت از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی
31 بازدید
محل نشر: جستارهای اقتصادی » پاییز و زمستان 1384 - شماره 4 »(24 صفحه - از 113 تا 136)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی